Image is not available

Ayırma noktalarını sabitleyerek göbek bağını klempler ve keser.

Image is not available
ClampCut®

Clamps and cuts the umbilical cord, securing the severed ends.

ClamCord®

Ayırma noktalarını sabitleyerek göbek bağını klempler ve
keser.

Göbek kordonunu klempleme ve kesme sırasında kaymayı azaltır.
Image is not available
ClamCord®
ClampOff®

Göbek kordonu klemplerini sökmenin hızlı ve güvenli yolu.

Göbek kordonunu klempleme ve kesme sırasında kaymayı azaltır.

ClampOff®

Göbek kordonu klemplerini sökmenin hızlı ve güvenli
yolu.

Slider

Yeni yöntem

Göbek kordonu kesildiğinde ayırma noktalarına klemp yerleştirmek gereklidir. Bu prosedür ebenin göbek kordonunu iki yerden klemplemesi ve sonrasında klemplerin arasını kesmesini kapsar.

Mevcut prosedür 5+ aletlerin kullanımından oluşur ve bu durum potansiyel kesici alet yaralanmaları riskini oluşturur.

Göbek kordonundaki aşırı basınç kan püskürmesine sebep olabilir, bu durum hepatit B, C, E ve HIV gibi kan yoluyla bulaşan enfeksiyon riskini taşır.

ClampCut® ürünümüzü kullanmak kesici alet yaralanmaları ve kan sıçraması en az düzeye indirger ve bu sebeple tümüyle güvenli bir prosedür oluşturur.

 

 

 

 

 


PRICE INVENA APS, KRONPRINSESSEGADE 36 2.,
1306 COPENHAGEN K, DENMARK
 
© Price Invena ApS 2018